Daniel Gaszewski

A graduate of the Academy of fine arts and Warsaw School of photography. For many years, is passionate about photography, whose main theme is the human. I offer sessions in the studio in Warsaw, at the customer’s home or in the open air, across Poland and the United Kingdom. To do the photo shoot I come up with great care and commitment. Important for me is the openness to the expectations and wishes of the client, as well as to propose their own ideas.

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych i Warszawskiej Szkoły Fotografii. Od wielu lat pasjonuje mnie fotografia, której głównym tematem jest człowiek. Sesje realizuję w studio w Warszawie, u klienta w domu lub w plenerze, na terenie całej Polski i Wielkiej Brytanii. Do wykonania sesji zdjęciowej podchodzę z dużą starannością oraz zaangażowaniem. Istotna jest dla mnie otwartość na oczekiwania oraz życzenia klienta, a także proponowanie własnych pomysłów.